{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Survey response: Speed scoping Exercise / Ymateb i'n harolwg : Ymarfer Cwmpasu cyflymder


 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey. We are working hard to tackle speeding in the Mumbles area. After receiving feedback from the community in relation to areas to do the speed op.

 

I will be at Mumbles Rd, Queens Rd and Langland Rd locations across the community with a Speed Gun at 0830 tomorrow. If you have concerns surrounding a particular area, please respond to this message with the street/road name and I will visit the top  suggested locations.

 

All results from this speed scoping exercise will be emailed to you the following day.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Helo  Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â goryrru yn ardal y Mwmbwls. Ar ôl derbyn adborth gan y gymuned mewn perthynas ag ardaloedd i wneud y cyflymder op.

Byddaf yn lleoliadau Ffordd y Mwmbwls, Queens Rd a Langland Rd ar draws y gymuned gyda gwn cyflymder am 0830 am yfory. Os oes gennych bryderon ynghylch ardal benodol, ymatebwch i'r neges hon gydag enw'r stryd/ffordd a byddaf yn ymweld â'r prif leoliadau a awgrymir.

 

Bydd yr holl ganlyniadau o'r ymarfer cwmpasu cyflymder hwn yn cael eu hanfon atoch y diwrnod canlynol.

 

Diolch am eich help. Dim ond wrth i'r heddlu a'r cyhoedd cydweithio y gallwn atal a chanfod troseddau.


Reply to this message

Message Sent By
PATRICK DUNBAR
(250, PCSO, Mumbles and West Cross)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials