{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Parking / Parcio


Parking

BILINGUAL MESSAGE / NEGES DWYIEITHOG 

Hello Resident

 

South Wales Police are working to tackle your parking concerns in Nantyffyllon and Caerau. 

Inconsiderate or illegal parking can put pedestrians and other road users in danger. It can also create an obstruction for emergency vehicles.

While some enforcement activity is carried out jointly with partners (relevant local authority employ parking enforcement officers rather than the police), often problems can be alleviated through awareness and education, or other practical measures.

 

We have been: (Delete as appropriate)

 • Talking to motorists and advising them of the law
 • Liaising with council parking enforcement officers over local concerns
 • Issuing Penalty Charge Notices (parking fines) to persistent offenders
 • Working with partners to find alternative off-road parking opportunities, particularly near to schools.
 • Click here for more information. Nuisance parking and abandoned vehicles | South Wales Police (south-wales.police.uk)

  Do you need to speak to the police but don’t require an emergency response?

  You can make an online report via our website https://www.south-wales.police.uk, send us a private message via Live Chat, or call 101. In an emergency always dial 999.

   

  PCSO's will be in the Nantyffyllon area this afternoon conducting South Wales Listen Surveys sign up. 

   

  If you have any concerns or would like a chat with us please come and say Hello! 

   

   

  Parcio

  Shwmae Resident 

   

  Mae Heddlu De Cymru yn gweithio i fynd i'r afael â'ch pryderon parcio yn (location).

  Gall parcio anystyriol neu anghyfreithlon fod yn beryglus i gerddwyr a defnyddwyr ffyrdd eraill. Gall hefyd beri rhwystr i gerbydau brys.

  Er bod rhywfaint o weithgarwch gorfodi yn digwydd ar y cyd â phartneriaid (mae Local Authority) yn defnyddio swyddogion gorfodi parcio yn hytrach na'r heddlu), yn aml gall problemau gael eu datrys drwy ymwybyddiaeth ac addysg, neu fesurau ymarferol eraill.

   

  Rydym wedi gwneud y canlynol: (Delete as appropriate)

 • Siarad â modurwyr a rhoi gwybodaeth iddynt am y gyfraith
 • Cydweithio â swyddogion gorfodi parcio'r cyngor i fynd i'r afael â phryderon lleol
 • Rhoi Hysbysiadau Cosb (dirwyon parcio) i droseddwyr mynych
 • Gweithio gyda phartneriaid i ddod o hyd i gyfleoedd parcio eraill oddi ar y ffordd, yn enwedig ger ysgolion.
 • Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth;
 • Parcio niwsans a cherbydau sydd wedi eu gadael | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

  Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?

  Gallwch roi gwybod am fater ar-lein drwy ein gwefan https://www.south-wales.police.uk, anfonwch neges breifat atom drwy Sgwrs Fyw, neu ffoniwch 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.


  Reply to this message

  Message Sent By
  Stacey Morgan
  (South Wales Police, PCSO , Maesteg NPT T1)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials